Lắp đặt đầu Karaoke Egreat A10 (8TB) cho anh Trung ở quận Thủ Đức

1 dàn Karaoke cực kỳ cao cấp đã được anh Trung đầu tư, lấy nguồn nhạc từ trên YouTube của TV Samsung 4K (40 triệu) xuống CD giải mã Denon QS10 III (hàng bãi, 24 triệu) qua Optical, sau đó xuất âm thanh ra vang số AAP K9600 (11 triệu), tiếp đó xuống cục đẩy Crown XTi 2002 (24 triệu) rồi đánh ra 2 cặp loa bao gồm Bose 601 series 3 (35 triệu), và Bose 301 series 3 (12 triệu), tính cả Micro thì chưa bao gồm TV, bộ dàn này trị giá khoảng gần 100 triệu.

Tuy nhiên, ngay khi gắn đầu Karaoke Egreat A10 2019, chất lượng âm thanh khác hẳn nhạc trên YouTube, mặc dù cùng sử dụng DAC từ CD.

Lắp đặt và hướng dẫn hoàn chỉnh cho anh Trung ngay trong buổi chiều mưa.

Các dàn karaoke khác:

[one_half]

https://nhanhshop.com/audio/dan-karaoke/dan-karaoke-gia-dinh/dan-karaoke-ba-classic-10-vang-koda-350a-micro-koda-pro-s12/

[/one_half][one_half_last]

https://nhanhshop.com/audio/dan-karaoke/dan-karaoke-gia-dinh/dan-karaoke-bmb-nhanh-shop-2020-02/

[/one_half_last]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *